Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Landschap

Door veranderingen in de ruimtelijke ordening kan er behoefte ontstaan voor nieuwe landschappelijke inpassingen.

Soms ook is er de wens om van agrarische gronden te komen tot natuur. Of wil een boer meer natuurlijk gaan boeren. Ook hier zal de nodige begeleiding op zijn plaats zijn.

Wij kunnen, eventueel in samenspraak met een landschapsarchitect, het gehele traject begeleiden.  Van metingen over de staat van de gronden, tot inrichtingsadviezen, tot het ontzorgen van het gehele ro-traject.

Ook verzorgen wij voor gemeentes de toetsing van natuur- en landschapswaarden. Vaak als onderdeel van een omgevingsvergunning.