Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Monitoring

Op iedere vraag hebben wij een antwoord. Pragmatisch en duidelijk is ook de insteek van onze onderzoeken naar soorten en habitattypen. Inventarisaties en met name herhaalde inventarisaties kunnen veel informatie verschaffen over de gesteldheid en de ontwikkeling van uw gebieden.

Maar de vraag van de klant staat voorop, soms is er behoefte aan diepgaande kennis en soms wil men gewoon weten wat voor bijzonderheden er zitten in een gebied. Voor dit laatste hebben we het

doelsoortenonderzoek

Hierin zullen we in een kort tijdsbestek nagaan welke bijzondere soorten er aanwezig zijn. Hierbij kijken we naar reptielen, amfibieën, vogels, planten, dagvlinders, libellen en zoogdieren. Een korte rapportage en u bent op de hoogte wat er voor bijzonders er in uw gebied zit.

20111207__2012-12-06_Pannenhoef_4380-2

SNL-inventarisaties

De Subsidiestelsel Natuur en Landschap brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Wij verzorgen voor u de gehele rapportage naar de provincie met een soorten- en een structuuronderzoek.

Soorten:

  • Zoogdieren
  • Dagvlinders
  • Libellen
  • Planten
  • Amfibieën
  • Reptielen
  • Vogels