Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Natuur en wetgeving

Natuur en de wetgeving,

De wet Natuurbescherming, beschermt alle in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en geeft richtlijnen voor het behoud van natuurgebieden.  Dit kan verdragende gevolgen hebben voor de door de mens geplande veranderingen in haar omgeving. Door op tijd inzicht te verwerven van deze flora en fauna en hier adequaat op in te spelen, kunt u veel kostbare tijd besparen.

Al met al zijn er nog al regels waar u op voorhand rekening mee moet houden. En bij deze regels geldt dat “Kennis maakt Macht”.

Deze kennis is dan ook hetgeen Ecodat BV u te bieden heeft. “Wat groeit en bloeit er daar” en  “wat zijn dan de gevolgen voor mij”. Vragen die we graag voor u oppakken.

Wij bieden u:

•             Soortgerichtonderzoek:

Met het Soortgerichtonderzoek kijken wij welke soorten er in het gebied voorkomen en of deze een risico voor uw project vormen.

•             Ontheffingsaanvraag wet Natuurbescherming:

Indien er negatieve gevolgen voor de natuur (kunnen) zijn, dient er (vaak) een ontheffingsaanvraag ingediend te worden. Hiervoor is een project- en compensatieplan noodzakelijk.

•             Werkprotocol en compensatieplan:

Hierna kan het zijn dat u een werkprotocol en/of compensatieplan moet maken. Wij helpen u bij het opstellen hiervan.

•             Begeleiding:

Wij helpen u bij de werkzaamheden die volgen uit het werkprotocol en of het compensatieplan.

Bijenorchis---Ophrys-apifera_5