Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Amfibieën

Amfibieën horen tot de meest bedreigde diersoorten op onze aarde en Nederland is daarin geen uitzondering. Zij stellen vaak hoge eisen aan hun milieu, zoals een goede waterkwaliteit en een geschikt landbiotoop hieraan grenzend. Zij zijn vaak een goede indicator voor wijzigingen in het milieu.

Ecodat helpt graag met het

  • inventariseren van en controleren op het voorkomen van amfibieën
  • inrichten of herstellen van uw gebied zodat deze voor amfibieën geschikt wordt of  blijft.
  • Opstellen van een soortbeschermingsplan
  • herintroductieplannen opstellen, begeleiden en uitvoeren

Wij voeren inventarisaties en monitoring uit conform de RAVON-richtlijnen. Dat betekent o.a. dat voor de inventarisatie van amfibieën in het voorjaar vier bezoeken plaats vinden, waarvan twee ’s avonds en twee overdag. De combinatie van richtlijnen en deskundigheid van de medewerkers garandeert kwaliteit van de onderzoeksresultaten.Groene Kikker spec. - Pelophylax spec._2012-09-07_Leemkuilen