Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Dagvlinders

Dagvlinders:

In Nederland komen ruim honderd verschillende soorten dagvlinders voor. Eenentwintig van deze soorten zijn beschermd. Dagvlinders kennen meerdere waardplanten en stellen hierdoor hoge eisen aan hun habitat. In  het rupsenstadium hebben ze vaak een heel andere waardplant dan dat ze gebruiken als adult.

Dagvlinders stellen veel eisen aan het systeem: in het ei- en rupsenstadium dienen de omstandigheden goed te zijn. Daar zijn veel rupsen gebonden aan één specifieke plant, de ‘waardplant’. De volgroeide vlinder (imago) heeft  voldoende nectarhoudende bloemen nodig. We inventariseren de soorten met de verrekijker. Vangen is slechts zelden noodzakelijk. Met drie tot vijf rondes per jaar kunnen we een compleet overzicht van de aanwezige soorten geven.

Ecodat  heeft ruime ervaring met het uitvoeren van dagvlinderonderzoek. Werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

  • inventarisaties
  • onderzoek naar beschermde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
  • opzetten monitoringsprogramma
  • opstellen soortenbeschermingsplannen

Wij voeren inventarisaties en monitoring uit volgens de richtlijnen van De Vlinderstichting. Dat betekent o.a. dat voor de inventarisatie van dagvlinders in het voorjaar en zomer drie bezoeken plaats vinden. Bruin blauwtje - Aricia agesti4863