Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Reptielen

Reptielen

In Nederland komen twee inheemse groepen reptielen voor: slangen en hagedissen. De beste leefgebieden voor reptielen liggen op de zandgronden en in de kustduinen. Alle inheemse reptielen zijn beschermd en zijn doorgaans doelsoorten in het natuurbeheer.

Ecodat helpt graag met het

  • inventariseren op het voorkomen van reptielen
  • inrichten of herstellen van uw gebied zodat deze voor reptielen geschikt wordt of  blijft.
  • Opstellen van een soortbeschermingsplan
  • herintroductieplannen opstellen, begeleiden en uitvoeren

Wij voeren inventarisaties en monitoring uit conform de RAVON-richtlijnen. Dat betekent o.a. dat voor de inventarisatie van reptielen in het voorjaar en zomer drie bezoeken plaats vinden. De combinatie van richtlijnen en deskundigheid van de medewerkers garandeert kwaliteit van de onderzoeksresultaten.

Muurhagedis - Podarcis muralis_2012-08-01_Sint Pieter_4