Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Sprinkhanen

Sprinkhanen en krekels

Sprinkhanen zijn uitstekende indicatoren voor het bepalen van de toestand van het milieu, de mate van succes van natuurbeheer, de aanwezigheid van voldoende landschappelijke dynamiek en het voorkomen van bepaalde stadia in de ontwikkeling van de vegetatie. De meeste soorten sprinkhanen en krekels leven in droge heides en graslanden. Ze zijn afhankelijk van variatie in het terrein, zoals overgangen van kale bodem naar opgaande begroeiing. Door verruiging kunnen deze soorten sterk achteruit gaan. Gefaseerd maaibeleid is een van de adviezen die we beheerders mee kunnen geven.

Wij inventariseren deze soortengroepen gedurende de zomer en nazomer met name door het specifieke geluid dat iedere soort maakt. Aan de hand van deze gegevens heeft u inzicht welke soorten er voorkomen en krijgt u een op maat gemaakt advies om uw beheer of inrichting op aan te passen. Gewoon Spitskopje - Conocephalus dorsalis_2012-08-16_Drunense Duinen_3