Advies

Ecodat adviseert u op alle gebieden die met de natuur te maken hebben;

 1. Wet natuurbescherming

   A. quickscan
   B. aanvullend onderzoek
   C. ontheffingsaanvraag
   D. opstellen van een ecologisch werkprotocol en mitigatieplan
   E. aanbrengen van flora & fauna voorzieningen
 2. Natuur inclusief bouwen

 3. Begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten / natuurherstelprojecten

 4. Inrichting en beheer van uw gebied

Wet Natuurbescherming

Voor gemeentes, wooncorporaties, bouwbedrijven en projectontwikkelaars hebben wij sloop-, nieuwbouw en renovatieprojecten begeleid (vanuit de Wet natuurbescherming). Veelal start dat met een quickscan die de potentie inschat welke beschermde soorten en/of functies er in een plangebied aanwezig zijn. Indien hieruit volgt dat er een aanvullend onderzoek noodzakelijk is, zullen we deze uitvoeren en zal duidelijk aangegeven worden wat de te nemen vervolgstappen zijn.

Natuur inclusief bouwen

Gelukkig zien we steeds meer initiatieven waarbij er in een nieuwbouwproject gekeken wordt hoe er in broedvogelkasten en vleermuisverblijven voorzien kan worden. Wij helpen graag om tot de juiste keuzes te komen die zorgen dat er een maximale kans ontstaat dat deze verblijven gebruikt gaan worden.

Begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten / natuurherstelprojecten

Wij hebben al heel wat mooie projecten mogen begeleiden waarbij de natuur een belangrijke plaats krijgt. Soms in de rol als adviseur, maar ook als projectleider of toezichthouder. Hierbij staan wij steeds continu in contact met alle belanghebbende partijen (opdrachtgever, waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeentes, omwonenden, provincie) en zorgen dat de inrichting naar wens plaatsvindt.

Inrichting en beheer van uw gebied

Ieder biotoop kent zijn specifieke wensen ten aanzien van de inrichting en het beheer. Vaak komt dit voort uit de kenmerkende flora en fauna die bij een biotoop horen en die soortspecifieke voorwaarden kennen. Onze rol is om te onderzoeken en duidelijk te maken wat wel en niet kan en werkt.

Onderzoek

Of dat het nu natuurgebieden zijn waar een diepgaand onderzoek nodig is, of een onderzoek naar soorten en hun functies in het kader van de Wet natuurbescherming, wij helpen u graag verder.

Project Management

Bij Ecodat bent u aan het juiste adres om uw projecten uit te besteden. Door jarenlange ervaringen in projecten, zowel binnen de groene sector als in de industrie, hebben wij een breed scala aan projecten opgezet en uitgerold.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ecodat. We helpen u er graag mee verder.