Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Advies

Pragmatisch en duidelijk zijn onze kernbegrippen.

Ecodat BV geeft adviezen en begeleiden u op allerlei kennisgebieden; natuurtypen, soorten, ecologische vraagstukken en het inrichten en monitoren:

  1. Inrichtingsplannen: samen met de opdrachtgever komen we tot een (her)inrichtingsplan om bepaalde habitattypen te bevorderen en hiermee hun kenmerkende doelsoorten.
  2. Beheeradviezen: wij stellen samen met u een (aangepast) beheeradvies op, opdat uw biodiversiteit langdurig gewaarborgd of verbeterd kan worden.
  3. Soortenbescherming: het behouden van specifieke soorten vraagt soms om een specifieke aanpak van de betreffende habitattypen. Wij stellen een duidelijk en stapsgewijs plan op om de gewenste doelen te kunnen halen.
  4. Wetgeving: wij kunnen u ondersteunen of bijstaan in de relevante wetgevingen op natuurgebied. Soms is het nemen van een quickscan of een kleine interventie voldoende om alle partijen tevreden te stellen.

Pad