Project Management

Bij Ecodat bent u aan het juiste adres om uw projecten uit te besteden.

Door jarenlange ervaring in projecten, zowel binnen de groene sector als binnen de industrie, zijn wij breed inzetbaar.

 

Termen die onze werkwijze kenmerken:

 • Klantgericht
 • Ontzorgen
 • Praktisch
 • Communicatief sterk
 • Aansluiting binnen alle lagen van het projectteam

Voorbeelden van projecten in het groen:

Monitoring overzomerende ganzen voor de provincie Noord-Brabant.

 • Opzet en begeleiding tot en met eindrapportage.
 • Samenwerking bewerkstelligen tussen wildbeheereenheden(jagers) en vogelwerkgroepen.

Kwelherstel Ulvenhouts Voorbos

 • Toezicht op de uitvoering van een herinrichtingstraject.
 • Intermediair tussen de ontwerpers en de uitvoerende partij.
 • Ecologische begeleiding voorafgaand, tijdens en na afloop van het traject.

Toezicht en uitvoering van renovatie Sint Annabos en beekdal van de Broekloop.

 • Rader in het geheel waarlangs alle partijen (opdrachtgever, ontwerper, aannemer, Rijkswaterstaat, Waterschap, gemeentes en bovenal omwonenden) kunnen samenwerken. Hierdoor heeft één persoon het totale overzicht, waardoor er ad hoc gereageerd kan worden en er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden.
 • Aansturen van de aannemer in de uitvoering en planning van het project.

Staatsbosbeheer: Faunabeheerovereenkomsten.

 • Opstellen van een aangepaste raamovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de WBE’s (wildbeheereenheden).
 • Bevorderen van communicatie tussen Staatsbosbeheer en de WBE’s.

Advies

Ecodat adviseert u op alle gebieden die met de natuur te maken hebben.

Onderzoek

Of dat het nu natuurgebieden zijn waar een diepgaand onderzoek nodig is, of een onderzoek naar soorten en hun functies in het kader van de Wet natuurbescherming, wij helpen u graag verder.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ecodat. We helpen u er graag mee verder.