Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Projectmanagement

Bij Ecodat bent u aan het juiste adres om uw projecten uit te besteden. Door jarenlange ervaringen in projecten, zowel binnen de groene sector als in de industrie, hebben wij een breed scala aan projecten opgezet en uitgerold.

Kenmerkend hierin zijn:

 • Ontzorgen
 • Praktisch
 • Klantgericht
 • Communicatief sterk
 • Aansluiting binnen alle lagen van het projectteam

Voorbeelden van projecten in het groen:

 • Provincie Noord Brabant: overzomerende ganzen.
  • opzet en begeleiding tot en met eindrapportage.
  • samenwerking bewerkstelligen tussen wildbeheereenheden  (jagers) en vogelwerkgroepen.
 • Staatsbosbeheer: Ulvenhouts Voorbos
  • toezicht op de uitvoering
  • intermediair tussen de ontwerpers en de uitvoerende partij
  • ecologische begeleiding voorafgaand, tijdens en na afloop van het traject
 • Staatsbosbeheer: Faunabeheerovereenkomsten
  • opstellen van een aangepaste raamovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de WBE’s (wildbeheereenheden)
  • bevorderen van communicatie tussen Staatsbosbeheer en de WBE’s